Hem | Boogie Drive | Magic Boost | Stone Face | Oh..I..aM | Service | Kontakt  
 

Boogie Drive

Av alla overdrivepedaler och nästan alla deras respektive cloner jag testat har jag stört mig på några detaljer:

* Tonkontrollen på overdrive pedaler brukar i mitt tycke endast vara användbara mellan ca kl.11.00 - 13.00. Jag har lagt BD's tonkontroll i det diskantregister där jag tycker det finns anledning att filtrera och gjort så att hela slaget på potentiometern kan utnyttjas.

* Vanligt är att distortion i overdrivepedaler är i mitt tycke för komprimerad och "fräsig". Denna egenskap är reducerad i BD.

* Basåtergivningen brukar alltid brista i overdrivepedaler. Detta "baskap" finns ej i BD.

Funktion
Omkopplingen i BD är av så kallas true bypasstyp vilket innebär att kretsen är helt frånkopplad från signalkedjan i bypassläge.
Grön lysdiod lyser när kretsen är inkopplad. När det interna batteriet börjar sina, mattas lysdioden, för att sedan helt slockna. Då är det hög tid att byta batteri men pedalen fungerar fortfarande.
BD drivs antingen av ett internt 9V batteri eller extern 9VDC adapter.
Adaptern ska vara stabiliserad och lämna 9VDC. Då BD endast drar några få mA, räcker batteriet länge.
Kontakten är kopplad som de flesta pedaltillverkare valt att koppla den dvs minus i mitten och plus på sidan. Skyddsdiod är monterad så att varken adapter eller BD skadas om man råkar polvända adaptern. Batteri/adapter kopplas in när en monotelekontakt ansluts till inputjacket, märkt in. Koppla därför ur inputjacket när pedalen ej används för att spara batteriet.

Förslag på inställning
BD är en overdrivepedal med kontroller för:
Gain: Mängd distortion och komprimering
Tone: Reglerar tonen
Vol: Ändrar volymen
Ställ vol och tone på max ca kl.16.30, samt gain på minimum kl.07.30. Vid denna inställning är BD som mest transparent.
Ju mer gain man nu väljer ökas distortion och komprimering.
Backa av på tone om ljudet blir för vasst.
Backa också vol om skillnaden mellan i och urkopplad BD blir för stor.
 
  © Ola Insulander