Hem | Boogie Drive | Magic Boost | Stone Face | Oh..I..aM | Service | Kontakt  
 

Stone Face

SF är en Fuzz Face clone uppbyggd kring 2 st PNP germaniumtransistorer men med några förändringar:
* Tonekontroll: Är egentligen en biaskontroll med vilken du kan ställa olika tonala kvaliteter eller kompensera kretsen vid temperaturdrift.
* Switch: Väljer hur mycket bas som släpps igenom i kretsen.Inbyggd adapteringång: med kon ventionell polaritet (dvs - på mitten, + på sidan)
* Vissa komponentvärden är matchade till transistorerna och skiljer sig från orginalvärden.
* Lysdiodindikering på/av

Funktion
Omkopplingen i SF är av så kallas true bypasstyp vilket innebär att kretsen är helt frånkopplad från signalkedjan i bypassläge.
Röd lysdiod lyser när kretsen är inkopplad. När det interna batteriet börjar sina, mattas lysdioden, för att sedan helt slockna. Då är det hög tid att byta batteri men pedalen fungerar fortfarande.
SF drivs antingen av ett internt 9V batteri eller extern 9VDC adapter. Adaptern ska vara stabiliserad och lämna 9VDC. Då SF endast drar några få mA, räcker batteriet länge. Kontakten är kopplad som de flesta pedaltillverkare valt att koppla den dvs minus i mitten och plus på sidan.
Skyddsdiod är monterad så att varken adapter eller SF skadas om man råkar polvända adaptern. Batteri/adapter kopplas in när en monotelekontakt ansluts till inputjacket, märkt guitar. Koppla därför ur inputjacket när pedalen ej används för att spara batteriet.
SF är en germaniumfuzz med kontroller för:
Fuzz: Mängd distortion/fuzz
Tone: Karaktär på fuzz
Vol: Ändrar volym
Switch: Ändrar basåtergivningen

Förslag på inställning
* Ställ Fuzz i läge max
* Ställ tone där du tycker det låter bäst
* Prova vilket läge på switchen som basåtergivning låter bäst.
* Ställ vol så att balansen på/av blir som du tänkt dig.
* Använd volymkontrollen på gitarren och du kommer att märka att minsta rörelse av den kommer att påverka mängden fuzz.
* Ju mer du backar av på gitarrens volymkontroll desto mer städar du upp signalen.
 
  © Ola Insulander