Hem | Boogie Drive | Magic Boost | Stone Face | Oh..I..aM | Service | Kontakt  
 

Magic Boost

MB är en signalbooster med volym- och tonkontroll. Kretsen innehåller en germaniumtransistor som både i sig själv och tillsammans med den övriga kretsen färgar instrumentsignalen på ett i mitt tycke "magiskt"sätt.
Mest av den effekten uppnås med intrumentet kopplat direkt till MB's ingång. Om man istället lägger MB efter en buffrad pedal utan "true bypass" t ex Ibanez tubescreamer, Boss TU-2 uppnår man en renare boost med bibehållen högfrekvent diskant.
I övrigt kan sägas att MB ändrar karaktär i samspel med andra pedaler.Bästa sättet att hitta "sitt" ljud och användningsområde är att testa sig fram.
En stor del av arbetet jag lagt ner på MB är att hitta, för kretsen välljudande germaniumtransistorer. Detta blir bara svårare och svårare då tillverkningen sedan länge upphört.Tyvärr har germaniumstransistorer egenheten att generera egenbrus vilket man får leva med om man vill dra nytta av deras övriga egenskaper och ljud

Funktion
Omkopplingen i MB är av så kallas true bypasstyp vilket innebär att kretsen är helt frånkopplad från signalkedjan i bypassläge.
Blå lysdiod lyser när kretsen är inkopplad. När det interna batteriet börjar sina, mattas lysdioden, för att sedan helt slockna. Då är det hög tid att byta batteri men pedalen fungerar fortfarande. MB drivs antingen av ett internt 9V batteri eller extern 9VDC adapter. Adaptern ska vara stabiliserad och lämna 9VDC. Då MB endast drar några få mA, räcker batteriet länge.
Kontakten är kopplad som de flesta pedaltillverkare valt att koppla den dvs minus i mitten och plus på sidan.
Skyddsdiod är monterad så att varken adapter eller MB skadas om man råkar polvända adaptern. Batteri/adapter kopplas in när en monotelekontakt ansluts till inputjacket, märkt guitar. Koppla därför ur inputjacket när pedalen ej används för att spara batteriet.

Förslag på användning
*MB som karaktärförändrare
Utgå från ca kl. 11.00 ställ tone där du tycker det låter bäst. Jämför ren/boostad signal och kalibrera volume tills du inte upplever någon nivåskillnad.

*MB som volymbooster
Ställ volume till rätt mängd boost och färga med tone.

*MB som treblebooster
Med tone på fullt ca kl. 16.30 börjar MB tangera ljudet från kända 60-tals vintage trebleboosters Ställ volume till önskad nivå.
 
  © Ola Insulander